List of Farmers

Search

Sr. No Name Village


किराणा यादी-दिवाळी भेट

अ. क्र वस्तूंचे नाव प्रमाण
1 हरभरा डाळ 2 किलो
2 रवा 1 किलो
3 तेल 2 लिटर
4 पिठी साखर 1 किलो
5 गुळ 1 किलो
6 शेंगदाणे 1 किलो
7 खोबरे 250 ग्रॅम
8 मनुके 50 ग्रॅम
9 तूरडाळ 500 ग्रॅम
10 पातळ पोहे 500 ग्रॅम
11 इलायची --
12 उटणे --
13 चिवडा मसाला 100 ग्रॅम
14 बेदाणे 50 ग्रॅम
15 तूप 500 ग्रॅम
16 काजू 50 ग्रॅम
17 सुंगधी तेल --
18 साबण --